DR. DE KERPEL | CLINIC2.BE

Dijlift

Wat is eigenlijk een dijlift?

Bij een dijlift wordt het teveel aan huid thv de bovenbenen weggenomen. Dit huidoverschot is meestal het resultaat van een serieuze vermagering. De littekens bevinden zich aan de binnenzijde van de dij. In het begin zijn deze littekens wat rood en zichtbaar maar meestal vervagen ze na ongeveer één jaar. Littekenvorming is echter verschillend van persoon tot persoon en onmogelijk te voorspellen.

Kom ik in aanmerking voor een dijlift?

De indicatie voor een dijlift is huidoverschot. Dit huidoverschot treedt meestal op bij patiënten die na een dieet of operatie serieus vermagerd zijn.

Is er een tussenkomst van de mutualiteit voorzien?

Deze ingreep wordt uitgevoerd om medische redenen en een tussenkomst van de mutualiteit is voorzien.

Hoe verloopt zo een operatie?

Een dijlift gebeurt altijd in de operatiezaal van het ziekenhuis. Onder algemene verdoving wordt via een vooraf gemaakte tekening op beide bovenbenen de overtollige huid weggesneden en de wondes mooi gehecht. Op het einde van de ingreep wordt er een drukverband aangemeten.

Zijn er risico’s verbonden aan een borstverkleining?

Geen enkele chirurgische ingreep is zonder risico. De algemene verdoving op zich houdt een klein risico in. Ook kan er na de operatie uitzonderlijk een nabloeding of een infectie optreden. Ook een veranderd gevoel thv de huid van het bovenbeen en teveel littekenvorming dienen we te vermelden. Gelukkig zijn deze zaken vandaag de dag zeldzaam en wordt alles gedaan om dit te voorkomen (lichte verdoving, steriliteit, buisje plaatsen voor overtollige vocht, hoogstaand chirurgisch materiaal,…)

Waar moet men op letten na de ingreep?

Na de operatie dient men een drukverband te dragen gedurende een tweetal weken. Gedurende deze periode moet men ook opletten met het tillen van zware lasten.

Is er een follow-up nodig?

De eerste weken na de operatie komt u op controle om te kijken of alles volgens wens verloopt en om de hechtingen te verwijderen. Eens alles genezen is, zien we u enkel terug op consultatie op uw vraag.

Wanneer kan ik het werk hervatten?

De gemiddelde duur van arbeidsonderbreking is afhankelijk van persoon tot persoon en bedraagt gemiddeld twee weken. Aangezien het om een functionele ingreep gaat, kan er een attest van werkonbekwaamheid afgeleverd worden.

Wat als ik nog vragen heb?

Met deze website proberen we u zoveel mogelijk nuttige informatie te geven, doch zal echter nooit volledig zijn. Indien u nog vragen heeft, aarzel dan niet om deze te stellen op de consultatie.

Slotbemerking:

Plastische heelkunde is geen exacte wetenschap. Wij behandelen u naar beste kunnen maar een garantie op resultaten of een ongestoord verloop kunnen we u niet geven. Complicaties kunnen spijtig genoeg optreden en absolute symmetrie is nooit van vooraf te garanderen.

Interesse of zin in een vrijblijvend gesprek met Dokter De Kerpel?
Maak nu uw afspraak!
meer info