DR. DE KERPEL | CLINIC2.BE

Borstcorrectie bij mannen (Gynaecomastie)

Wat is eigenlijk gynaecomastie?

Gynaecomastie kan optreden bij de puberteit als gevolg van een verstoring van de hormonen (vooral klierweefsel) en na serieuze vermagering (vooral huidoverschot). Bij gynaecomastie wordt het teveel aan huid en klierweefsel thv borst bij de man weggenomen. De littekens bevinden zich rond het tepelhof. In het begin zijn deze littekens wat rood en zichtbaar maar meestal vervagen ze na ongeveer één jaar. Littekenvorming is echter verschillend van persoon tot persoon en onmogelijk te voorspellen.

Kom ik in aanmerking voor een heelkundige correctie gynaecomastie?

Bij het optreden van een gynaecomastie zal er eerst een advies gevraagd worden aan de endocrinoloog. Deze zal een bilan opmaken van de hormonen en indien mogelijk medicatie opstarten. Indien deze medicatie onvoldoende effect heeft, zal men dienen over te gaan tot heelkunde. Gynaecomastie kan aan één of beide kanten voorkomen.

Is er een tussenkomst van de mutualiteit voorzien?

Deze ingreep wordt uitgevoerd om medische redenen en een tussenkomst van de mutualiteit is voorzien.

Hoe verloopt zo een operatie?

Een correctie gynacomastie gebeurt altijd in de operatiezaal van het ziekenhuis. Onder algemene verdoving wordt, via een insnede op de rand van het tepelhof, het borstklierweefsel verwijderd. Tegelijkertijd wordt er ook een liposuctie uitgevoerd van de volledige borstregio om een zo egaal mogelijk resultaat te bekomen. Bij uitgesproken gynaecomastie wordt ook het huidoverschot weggenomen. Op het einde van de operatie wordt er een speciaal drukpak aangemeten, hetwelke men een zestal weken mag dragen. Van nature uit zijn twee borsten echter nooit identiek van vorm en gewicht, dus na deze operatie mag u ook geen 100% symmetrie verwachten. Na de operatie blijven er buisjes achter in de wonde om nog wat oud bloed en vocht te draineren.

Zijn er risico’s verbonden aan een gynaecomastie?

Geen enkele chirurgische ingreep is zonder risico. De algemene verdoving op zich houdt een klein risico in. Ook kan er na de operatie een nabloeding of een infectie optreden. Ook weefselnecrose, tepelnecrose, een veranderd gevoel in de tepels en teveel littekenvorming dienen we te vermelden. Gelukkig zijn deze zaken vandaag de dag zeldzaam en wordt alles gedaan om dit te voorkomen (lichte verdoving, steriliteit, buisje plaatsen voor overtollige vocht, hoogstaand chirurgisch materiaal,…)

Waar moet men op letten na de ingreep?

Na de operatie dient men een drukpak te dragen gedurende een zestal weken.

Is er een follow-up nodig?

De eerste weken na de operatie komt u op controle om te kijken of alles volgens wens verloopt en om de hechtingen te verwijderen.

Wanneer kan ik het werk hervatten?

De gemiddelde duur van arbeidsonderbreking is afhankelijk van persoon tot persoon en bedraagt gemiddeld twee weken.

Wat als ik nog vragen heb?

Met deze website proberen we u zoveel mogelijk nuttige informatie te geven, doch zal echter nooit volledig zijn. Indien u nog vragen heeft, aarzel dan niet om deze te stellen op de consultatie.

Slotbemerking:

Plastische heelkunde is geen exacte wetenschap. Wij behandelen u naar beste kunnen maar een garantie op resultaten of een ongestoord verloop kunnen we u niet geven. Complicaties kunnen spijtig genoeg optreden en absolute symmetrie is nooit van vooraf te garanderen.

Interesse of zin in een vrijblijvend gesprek met Dokter De Kerpel?
Maak nu uw afspraak!
meer info