DR. DE KERPEL | CLINIC2.BE

Borstvergroting

Wat is eigenlijk een borstvergroting en wat zijn prothesen?

Bij een borstvergroting wordt er via een insnede in de plooi onder de borst een silicone prothese ingebracht. Omdat een prothese een vreemd lichaam is, zal het lichaam altijd een beschermend zakje (=kapsel) maken rond deze prothese. Er bestaat een kleine kans dat door deze kapselvorming de borst harder aanvoelt en het kan zijn dat de borst gevoelig of pijnlijk wordt bij aanraking.

Kom ik in aanmerking voor een borstvergroting?

De indicatie voor een borstvergroting is dubbel. Ten eerste, bij dames die van moeder natuur kleine borstjes hebben gekregen en ten tweede bij dames bij wie na de zwangerschap of na vermagering enkel een lege borst overblijft zonder vulling.

Kunnen prothesen kapot gaan?

De kwaliteit van de huidige prothesen is zeer goed. De producent geeft een garantie mee van meer dan tien jaar. Een levenslange garantie kan echter niet gegeven worden aangezien alles onderhevig is aan slijtage.

Hoe verloopt zo een operatie?

Het plaatsen van borstprothesen gebeurt altijd in de operatiezaal van het ziekenhuis. Onder algemene verdoving wordt er een insnede gemaakt in de plooi onder de borst en een prothese ingebracht onder het borstklierweefsel of onder de borstspier. Van nature uit zijn twee borsten echter nooit identiek van vorm en gewicht, dus na deze operatie mag u ook geen 100% symmetrie verwachten. Na de operatie blijven er buisjes achter in de wonde om nog wat oud bloed en vocht te draineren. Er kan een tijdelijke toegenomen of afgenomen gevoeligheid optreden in de tepels.
Het litteken in de plooi onder de borst blijft relatief rood in het begin en zal meestal vervagen na één jaar. Littekenvorming op zich is afhankelijk van persoon tot persoon en kan onmogelijk vooraf ingeschat worden.

Waar moet men op letten na de ingreep?

Na de operatie dient men een sportbeha te dragen gedurende een zestal weken. Gedurende deze periode is het verboden om op de buik te slapen en slagsporten (oa. tennis) te doen. Ook moet men de eerste twee weken opletten met het tillen van zware lasten.

Zijn er risico’s verbonden aan een borstvergroting?

Geen enkele chirurgische ingreep is zonder risico. De algemene verdoving op zich houdt een klein risico in. Ook kan er na de operatie uitzonderlijk een nabloeding of een infectie optreden. Ook kapselvorming, het veranderde gevoel in de tepels en teveel littekenvorming dienen we te vermelden. Gelukkig zijn deze zaken vandaag de dag zeldzaam en wordt alles gedaan om dit te voorkomen (lichte verdoving, steriliteit, buisje plaatsen voor overtollige vocht, …)

Is er een follow-up nodig en wat met borstkanker?

De eerste weken na de operatie komt u op controle om te kijken of alles volgens wens verloopt en om de hechtingen te verwijderen. Eens alles genezen is, dient men zich als vrouw verder te laten opvolgen voor borstkanker bij zijn gynaecoloog zoals voorheen. De borstprothesen op zich zijn geen belemmering om een goede mammografie en echografie te laten uitvoeren.

Kan ik nog borstvoeding geven?

Aangezien de prothesen ingebracht worden via een insnede in de plooi onder de borst worden de borstklier en de melkgangen gespaard. Dus is borstvoeding in principe nog altijd mogelijk.

Is er een tussenkomst van de mutualiteit voorzien?

Deze ingreep wordt meestal uitgevoerd om esthetische redenen en een tussenkomst van de mutualiteit of de ziekteverzekering is niet voorzien. Alle kosten vallen ten uwen laste. Een juiste prijsberekening kan in overleg met uw arts en is afhankelijk van de prothese, de opnameduur en de kamerkeuze.

Wanneer kan ik het werk hervatten?

De gemiddelde duur van arbeidsonderbreking is afhankelijk van persoon tot persoon en bedraagt gemiddeld zes dagen.

Wat als ik nog vragen heb?

Met deze website proberen we u zoveel mogelijk nuttige informatie te geven, doch zal echter nooit volledig zijn. Indien u nog vragen heeft, aarzel dan niet om deze te stellen op de consultatie

Slotbemerking:

Plastische heelkunde is geen exacte wetenschap. Wij behandelen u naar beste kunnen maar een garantie op resultaten of een ongestoord verloop kunnen we u niet geven. Complicaties kunnen spijtig genoeg optreden en absolute symmetrie is nooit van vooraf te garanderen.

Interesse of zin in een vrijblijvend gesprek met Dokter De Kerpel?
Maak nu uw afspraak!
meer info