DR. DE KERPEL | CLINIC2.BE

Borstverkleining

Wat is eigenlijk een borstverkleining?

Bij een borstverkleining wordt het teveel aan borstklierweefsel en bijhorende huid weggenomen en met het achtergebleven weefsel wordt een nieuwe borst gecreëerd. Ook de tepel wordt op een nieuwe plaats ingeplant. De littekens hebben de vorm van een anker. Ze lopen rond het tepelhof, vertikaal naar beneden en horizontaal in de plooi onder de borst. In het begin zijn deze littekens wat rood en zichtbaar maar meestal vervagen ze na ongeveer één jaar. Littekenvorming is echter verschillend van persoon tot persoon en onmogelijk te voorspellen.

Kom ik in aanmerking voor een borstverkleining?

De indicatie voor een borstverkleining is dubbel. Ten eerste, bij dames die van moeder natuur te grote borsten, in verhouding tot de rest van het lichaam, hebben gekregen en ten tweede bij dames bij wie het borstvolume is toegenomen na zwangerschap, medicatie of tijd. In beide groepen veroorzaken de borsten een functionele hinder in het dagdagelijkse leven; oa. nekklachten, rugpijn, problemen bij sporten, verweking en jeuk onder de borst,…

Is er een tussenkomst van de mutualiteit voorzien?

Deze ingreep wordt meestal uitgevoerd om functionele redenen en een tussenkomst van de mutualiteit is dus voorzien. U moet echter wel toestemming krijgen van de adviserend geneesheer van uw ziekenfonds. Indien er een medische indicatie voor borstverkleining is, zal men u op de consultatie een aanvraag tot toestemming meegeven.

Hoe verloopt zo een operatie?

Een borstverkleining gebeurt altijd in de operatiezaal van het ziekenhuis. Onder algemene verdoving wordt via een vooraf gemaakte tekening op de borst het overtollige borstklierweefsel en huid weggesneden en de tepel opnieuw ingeplant. Het weggenomen weefsel wordt gewogen en opgestuurd voor microscopisch onderzoek. Dan wordt er een nieuwe vorm gegeven aan beide borsten. Van nature uit zijn twee borsten echter nooit identiek van vorm en gewicht, dus na deze operatie mag u ook geen 100% symmetrie verwachten. Na de operatie blijven er buisjes achter in de wonde om nog wat oud bloed en vocht te draineren.

Zijn er risico’s verbonden aan een borstverkleining?

Geen enkele chirurgische ingreep is zonder risico. De algemene verdoving op zich houdt een klein risico in. Ook kan er na de operatie uitzonderlijk een nabloeding of een infectie optreden. Ook weefselnecrose, tepelnecrose, trombosebeen, een veranderd gevoel in de tepels en teveel littekenvorming dienen we te vermelden. Gelukkig zijn deze zaken vandaag de dag zeldzaam en wordt alles gedaan om dit te voorkomen (lichte verdoving, steriliteit, buisje plaatsen voor overtollige vocht, hoogstaand chirurgisch materiaal,…)

Waar moet men op letten na de ingreep?

Na de operatie dient men een sportbeha te dragen gedurende een zestal weken. Gedurende deze periode is het verboden om op de buik te slapen en slagsporten (oa. tennis) te doen. Ook moet men de eerste twee weken opletten met het tillen van zware lasten.

Is er een follow-up nodig en wat met borstkanker?

De eerste weken na de operatie komt u op controle om te kijken of alles volgens wens verloopt en om de hechtingen te verwijderen. Eens alles genezen is, dient men zich als vrouw verder routinematig te laten opvolgen voor borstkanker bij zijn gynaecoloog zoals voor de ingreep. De borstverkleining op zich is geen belemmering om een goede mammografie en echografie te laten uitvoeren.

Kan ik nog borstvoeding geven?

Dit is afhankelijk van de gebruikte techniek. Indien er geen beschadiging is van de melkgangen is dit in principe mogelijk. Het beste is om dit vooraf te bespreken met uw arts.

Wanneer kan ik het werk terug hervatten?

De gemiddelde duur van arbeidsonderbreking is afhankelijk van persoon tot persoon en bedraagt gemiddeld twee weken. Een attest van werkonbekwaamheid kan u altijd worden bezorgd.


Wat als ik nog vragen heb?

Met deze website proberen we u zoveel mogelijk nuttige informatie te geven, doch zal echter nooit volledig zijn. Indien u nog vragen heeft, aarzel dan niet om deze te stellen op de consultatie.

Slotbemerking:

Plastische heelkunde is geen exacte wetenschap. Wij behandelen u naar beste kunnen maar een garantie op resultaten of een ongestoord verloop kunnen we u niet geven. Het verdwijnen van nek- en/of rugklachten na een borstreductie is mooi meegenomen, maar nooit vooraf te garanderen. Complicaties kunnen spijtig genoeg optreden en absolute symmetrie is nooit van vooraf te garanderen.

Interesse of zin in een vrijblijvend gesprek met Dokter De Kerpel?
Maak nu uw afspraak!
meer info