DR. DE KERPEL | CLINIC2.BE

Ingetrokken tepel (Inverted nipple)

Wat is eigenlijk een inverted nipple?

Bij een ingetrokken tepel zijn de melkkliergangen te kort en trekken deze de tepel naar binnen. Via een insnede op het tepelhof worden deze melkkliergangen doorgesneden en de tepel opnieuw naar buiten gebracht. In het begin is dit littekentje wat rood en zichtbaar maar meestal vervaagt dit na ongeveer één jaar. Littekenvorming is echter verschillend van persoon tot persoon en onmogelijk te voorspellen.

Kom ik in aanmerking voor een correctie ingetrokken tepel?

De indicatie voor een correctie inverted nipple zijn blijvende ontstekingen thv de ingetrokken tepel.

Is er een tussenkomst van de mutualiteit voorzien?

Deze ingreep wordt uitgevoerd om medische redenen en een tussenkomst van de mutualiteit is dus voorzien.

Hoe verloopt zo een operatie?

Een correctie ingetrokken tepel gebeurt altijd in de operatiezaal van het ziekenhuis. Onder algemene verdoving wordt er een kleine insnede gemaakt op het tepelhof. Via deze insnede worden de melkkliergangen doorgenomen en de tepel naar buiten gebracht. Vervolgens wordt de tepel vastgezet voor 1 week in een speciaal verband.

Zijn er risico’s verbonden aan een correctie ingetrokken tepel?

Geen enkele chirurgische ingreep is zonder risico. De algemene verdoving op zich houdt een klein risico in. Ook kan er na de operatie uitzonderlijk een nabloeding of een infectie optreden. Ook recidief en teveel littekenvorming dienen we te vermelden. Gelukkig zijn deze zaken vandaag de dag zeldzaam en wordt alles gedaan om dit te voorkomen (lichte verdoving, steriliteit, hoogstaand chirurgisch materiaal,…)

Waar moet men op letten na de ingreep?

Na de operatie dient men de eerste week het verband mooi dicht te laten om de wonde mooi te laten genezen.

Kan ik nog borstvoeding geven?

Aangezien de melkkliergangen doorgesneden worden, is borstvoeding niet meer mogelijk na deze ingreep.

Wanneer kan ik het werk hervatten?

De gemiddelde duur van arbeidsonderbreking is afhankelijk van persoon tot persoon en bedraagt gemiddeld twee dagen. Aangezien het om een functionele ingreep gaat, kan er een attest van werkonbekwaamheid afgeleverd worden.

Wat als ik nog vragen heb?

Met deze website proberen we u zoveel mogelijk nuttige informatie te geven, doch zal echter nooit volledig zijn. Indien u nog vragen heeft, aarzel dan niet om deze te stellen op de consultatie.

Slotbemerking:

Plastische heelkunde is geen exacte wetenschap. Wij behandelen u naar beste kunnen maar een garantie op resultaten of een ongestoord verloop kunnen we u niet geven. Het verdwijnen van nek- en/of rugklachten na een borstreductie is mooi meegenomen, maar nooit vooraf te garanderen. Complicaties kunnen spijtig genoeg optreden en absolute symmetrie is nooit van vooraf te garanderen.

Interesse of zin in een vrijblijvend gesprek met Dokter De Kerpel?
Maak nu uw afspraak!
meer info