DR. DE KERPEL | CLINIC2.BE

Facelift

Wat is eigenlijk een facelift?

Bij een facelift wordt door middel van een chirurgische ingreep de positie van de onderhuid en huid in het gelaat veranderd om er zo een stuk jonger uit te zien. De littekens zitten juist voor het oor en eventueel ook deels achter het oor. In het begin zijn deze littekens wat rood en zichtbaar maar meestal vervagen ze na ongeveer één jaar. Littekenvorming is echter verschillend van persoon tot persoon en onmogelijk te voorspellen.

Kom ik in aanmerking voor een facelift?

De indicatie voor een facelift zijn huidveroudering, huidverzakking en volumeverlies thv het gelaat dewelke niet meer conservatief kan opgelost worden. De leeftijd is geen indicatie; sommige patiënten van 50 jaar komen in aanmerking en andere van 70 jaar niet. Bij patiënten die roken, zal de ingreep geweigerd worden.

Is er een tussenkomst van de mutualiteit voorzien?

Deze ingreep wordt uitgevoerd om esthetische redenen en een tussenkomst van de mutualiteit is dus niet voorzien. Alle kosten vallen ten uwen laste. Een juiste prijsberekening kan in overleg met uw arts en is afhankelijk van de uitgebreidheid van de ingreep, alsook de opnameduur en de kamerkeuze.

Hoe verloopt zo een operatie?

Een facelift gebeurt altijd in de operatiezaal van het ziekenhuis. Onder algemene verdoving wordt via een insnede aan de voorzijde van het oor het gebied boven spieren mooi vrijgemaakt. Hier worden dan liftende draden in geplaatst. Vervolgens wordt het huidoverschot thv het oor weggesneden en wordt de wonde zorgvuldig gesloten met een fijn draadje. Op het einde van de ingreep wordt er een groot verband aangebracht voor 24 uur.

Zijn er risico’s verbonden aan een facelift?

Geen enkele chirurgische ingreep is zonder risico. De algemene verdoving op zich houdt een klein risico in. Ook kan er na de operatie uitzonderlijk een nabloeding of een infectie optreden. Ook weefselnecrose, een veranderd gevoel in de huid juist voor het oor en teveel littekenvorming dienen we te vermelden. Een extreem zeldzame complicatie is een beschadiging van de gelaatszenuw met verlamming van een deel van het gelaat tot gevolg. Gelukkig zijn al deze zaken vandaag de dag zeldzaam en wordt alles gedaan om dit te voorkomen (lichte verdoving, steriliteit, hoogstaand chirurgisch materiaal,…)

Waar moet men op letten na de ingreep?

Na de operatie dient men een verband te dragen gedurende een tweetal weken, 24 uur per dag. Vervolgens dient men dit verband enkel nog gedurende de nacht te dragen voor een zestal weken.

Is er een follow-up nodig?

De eerste weken na de operatie komt u op controle om de hechtingen te verwijderen en om te kijken of alles volgens wens verloopt. Eens alles genezen is, zien we u enkel terug op onze raadpleging op uw vraag.

Wanneer kan ik terug gaan werken?

De gemiddelde duur van arbeidsonderbreking is afhankelijk van persoon tot persoon en bedraagt gemiddeld een tiental dagen.

Wat als ik nog vragen heb?

Met deze website proberen we u zoveel mogelijk nuttige informatie te geven, doch zal echter nooit volledig zijn. Indien u nog vragen heeft, aarzel dan niet om deze te stellen op de consultatie.

Slotbemerking:

Plastische heelkunde is geen exacte wetenschap. Wij behandelen u naar beste kunnen maar een garantie op resultaten of een ongestoord verloop kunnen we u niet geven. Complicaties kunnen spijtig genoeg optreden en absolute symmetrie is nooit van vooraf te garanderen.

Interesse of zin in een vrijblijvend gesprek met Dokter De Kerpel?
Maak nu uw afspraak!
meer info