DR. DE KERPEL | CLINIC2.BE

Neuscorrectie

Wat is eigenlijk een neuscorrectie?

Bij een neuscorrectie verandert men de vorm van de neus. De basis kan men veranderen door het bot te breken; de neustip door aan het kraakbeen te werken en het tussenschot kan terug worden rechtgezet.

Kom ik in aanmerking voor een neuscorrectie?

De indicatie voor een neuscorrectie is dubbel. Ten eerste, personen die functionele hinder ondervinden (oa. ademhalingsmoeilijkheden door één neusgat) en degenen die esthetische hinder ondervinden (oa. haviksneus).

Hoe verloopt zo een operatie?

Een neuscorrectie gebeurt altijd in de operatiezaal van het ziekenhuis. Onder algemene verdoving wordt er een insnede gemaakt aan de binnenzijde van de neus. Afhankelijk van wat er dient te gebeuren wordt het tussenschot recht gezet, de bobbel op de neus weggenomen, de neusbeenderen gebroken en de neus smaller gemaakt. We laten een wiekje achter in elk neusgat en er wordt een gips aangebracht.

Waar moet men op letten na de ingreep?

Na de operatie dient men de eerste 24 uur best niet volledig neer te liggen. De wieken worden na 24u verwijderd en het gips na 1 week. De hechtingen resorberen spontaan. Wel dient men ermee rekening te houden dat men 2 mooie blauwe ogen heeft voor een 10-tal dagen.

Zijn er risico’s verbonden aan een neuscorrectie?

Geen enkele chirurgische ingreep is zonder risico. De algemene verdoving op zich houdt een klein risico in. Ook kan er na de operatie uitzonderlijk een nabloeding of een infectie optreden. Gelukkig zijn deze zaken vandaag de dag zeldzaam en wordt alles gedaan om dit te voorkomen (lichte verdoving, steriliteit, hoogstaand chirurgisch materiaal, …)

Is er een follow-up nodig?

De eerste weken na de operatie komt u op controle om te kijken of alles volgens wens verloopt en om het gips te verwijderen. Eens alles genezen is, zien we u enkel terug op onze raadpleging op uw vraag. In een aantal gevallen kan een tweede operatie nodig zijn voor aanvullende correcties. Het resultaat wordt niet alleen bepaald door de plastisch chirurg, maar ook door de kwaliteit van de weefsels van de neus.

Is er een tussenkomst van de mutualiteit voorzien?

Deze ingreep wordt uitgevoerd om esthetische of functionele redenen en een tussenkomst van de mutualiteit is voorzien indien de neuscorrectie nodig is om functionele redenen. Men dient een onderzoek te laten uitvoeren om de doorgankelijkheid te testen (rhinomanometrie) en een goedkeuring aan te vragen aan de adviserend geneesheer van uw ziekenfonds. Men zal u op de raadpleging een aanvraag tot goedkeuring meegeven.

Wanneer kan ik het werk terug hervatten?

De gemiddelde duur van arbeidsonderbreking is afhankelijk van persoon tot persoon en bedraagt gemiddeld twaalf dagen. Als het om een functionele ingreep gaat, kan er een attest van werkonbekwaamheid afgeleverd worden.

Wat als ik nog vragen heb?

Met deze website proberen we u zoveel mogelijk nuttige informatie te geven, doch zal echter nooit volledig zijn. Indien u nog vragen heeft, aarzel dan niet om deze te stellen op de consultatie.

Slotbemerking:

Plastische heelkunde is geen exacte wetenschap. Wij behandelen u naar beste kunnen maar een garantie op resultaten of een ongestoord verloop kunnen we u niet geven. Complicaties kunnen spijtig genoeg optreden en absolute symmetrie is nooit van vooraf te garanderen.

Interesse of zin in een vrijblijvend gesprek met Dokter De Kerpel?
Maak nu uw afspraak!
meer info