DR. DE KERPEL | CLINIC2.BE

Correctie afstaande oren (Otoplastie)

Wat is eigenlijk een otoplastie?

Bij een otoplastie (=correctie afstaande oren) wordt door middel van een chirurgische ingreep de positie van de oren ten opzichte van het hoofd veranderd. De littekens zitten op de achterzijde van het oor. In het begin zijn deze littekens wat rood en zichtbaar maar meestal vervagen ze na ongeveer één jaar. Littekenvorming is echter verschillend van persoon tot persoon en onmogelijk te voorspellen. In een uitzonderlijk geval kan er een keloïd optreden.

Kom ik in aanmerking voor een otoplastie?

De indicatie voor een otoplastie zijn afstaande oren. De behoefte om er iets aan te doen kan zowel op kinderleeftijd als op volwassen leeftijd zijn. Het is niet omdat men 18+ is, dat men deze niet meer mag of kan corrigeren.

Is er een tussenkomst van de mutualiteit voorzien?

Deze ingreep wordt meestal uitgevoerd om functionele redenen en een tussenkomst van de mutualiteit is dus voorzien.

Hoe verloopt zo een operatie?

Een otoplastie gebeurt altijd in de operatiezaal van het ziekenhuis. Onder algemene verdoving wordt via een insnede, aan de achterzijde van het oor, het kraakbeen mooi vrij gemaakt. Vervolgens geven we het oor een nieuwe vorm door het kraakbeen te plooien en met steekjes vast te maken. Soms kan het ook nodig zijn om een stukje kraakbeen te verwijderen. De huid wordt gesloten met een oplosbare draad en een groot verband wordt aangebracht. Twee oren zijn echter nooit identiek van vorm, dus na deze operatie mag u ook geen 100% symmetrie verwachten.

Zijn er risico’s verbonden aan een otoplastie?

Geen enkele chirurgische ingreep is zonder risico. De algemene verdoving op zich houdt een klein risico in. Ook kan er na de operatie uitzonderlijkl een nabloeding of een infectie optreden. Ook weefselnecrose, een veranderd gevoel in het oor en teveel littekenvorming dienen we te vermelden. Gelukkig zijn deze zaken vandaag de dag zeldzaam en wordt alles gedaan om dit te voorkomen (lichte verdoving, steriliteit, hoogstaand chirurgisch materiaal,…)

Waar moet men op letten na de ingreep?

Na de operatie dient men een verband te dragen gedurende 1 week, 24 uur per dag. Vervolgens dient men dit verband enkel nog gedurende de nacht te dragen voor een zestal weken.

Is er een follow-up nodig?

De eerste weken na de operatie komt u op controle om te kijken of alles volgens wens verloopt. Om een nog duistere reden stellen we vast dat er zich soms een recidief voordoet aan één zijde. Indien zo, is dit meestal kort na de ingreep. Men dient dan op een later tijdstip een nieuwe correctie uit te voeren. Eens alles genezen is, zien we u enkel terug op onze raadpleging op uw vraag.


Wanneer kan ik terug naar school/gaan werken

De gemiddelde duur van les/arbeidsonderbreking is afhankelijk van persoon tot persoon en bedraagt gemiddeld een tiental dagen. Een attest van les/werkonbekwaamheid kan u altijd worden bezorgd.

Wat als ik nog vragen heb?

Met deze website proberen we u zoveel mogelijk nuttige informatie te geven, doch zal echter nooit volledig zijn. Indien u nog vragen heeft, aarzel dan niet om deze te stellen op de consultatie.

Slotbemerking

Plastische heelkunde is geen exacte wetenschap. Wij behandelen u naar beste kunnen maar een garantie op resultaten of een ongestoord verloop kunnen we u niet geven. Complicaties kunnen spijtig genoeg optreden en absolute symmetrie is nooit van vooraf te garanderen.

Interesse of zin in een vrijblijvend gesprek met Dokter De Kerpel?
Maak nu uw afspraak!
meer info